mandag 12. desember 2016

Harry 90 - og helt i hundre

Harry Hjelle fyller 90 år tirsdag 13. desember 2016. Harry har i alle år vært en solid drivkraft og bidragsyter i foreningen Fotosamlingas venner. Han er en racer på data, han er kunnskapsrik, og han har av høyst naturlige årsaker kunnskaper som strekker seg langt tilbake i tid, og er med dette en enorm ressurs i arbeidet med å ta vare på og gi meningsfull informasjon til den bildeskatten Narvik kommune besitter, og til bilder som stadig kommer inn til bildesamlinga som Museum Nord - Narvik administrerer.
Fotosamlingas venner gratulerer med den store dagen. Og hvis noen lurer på hvor han er på selveste dagen, så sjekk på loftet på Museet der en ivrig gjeng sitter og digitaliserer bilder og legger inn informasjon. For det er jo tirsdag og museumsdag.

fredag 19. februar 2016

Klart for årsmøte 2015

Årsmøte i Fotosamlingas Venner arrangeres tirsdag 1. mars kl 1900 på Museum Nord - Narvik. Etter et - vanligvis - kort og greit årsmøte, blir det en kopp kaffe og et-eller-annet å bite i.

Etter årsmøtet vil Harald Harnang fortelle litt om to spesielle damer med nesten samme etternavn som på hver side av Atlanterhavet har blitt berømte og fått stor oppmerksomhet - etter sin død: Elisabeth Meyer (bilde til høyre) og Vivian Mayer. Førstnevnte norsk, men ellers temmelig internasjonal. Den andre amerikansk.
Ellers forteller årsmeldingen om jevn aktivitet og solid økonomi.

mandag 28. desember 2015

Kunnskap på bok(s)

En viktig oppgave for Fotosamlingas Venner er å gjennomgå allerede digitaliserte bilder, og komplettere informasjon om bildene. Den store fordelen med å ha et antall oppegående, spreke og kunnskapsrike medlemmer – som i tillegg har levd en stund – er at de er levende leksikon i seg selv.
Svært mange bilder i samlingen til Narvik Kommune og Museum Nord – Narvik har økt sin verdi gjennom detaljinformasjon som legges til bildene.


Andre kilder?
–Vi har mye bruk av bokserien til Per Helge Berg/Fremover om hus og gater i Narvik: Gatelangs i Narvik, forteller Harry Hjelle.
-Disse bøkene er selvsagt skrevet for sitt bruk og ut fra gitte forutsetninger, men til vårt spesielle bruk vi kunne selvsagt godt tenkt oss enda mer detaljinformasjon om enkelte gårder eller gater. De er uansett en liten skattkiste for oss som er ute etter å komplettere Narviks historie.
mandag 21. desember 2015

God Jul

Da ønsker vi alle ivrige skannere og informasjonsformidlere, alle FV-medlemmer, alle museumsfolk, alle IT-folk, alle sponsorer, alle som er interessert i og opptatt av gamle bilder - og forøvrig alle snille mennesker en riktig God Jul.

torsdag 5. november 2015

Skanning i stort format

Nylig fikk Fotosamlingas venner og Museum Nord - Narvik en A3-skanner. Giver var tidligere Kolbeinsen Foto ved Atle Kolbeinsen. Med dette kompletterer Fotosamlinga sin park av A4-skannere.
Lrs Slettjord fra Museum Nord - Narvik med den nye skanneren som blant annet kan  skanne store bilder .
Hva er så fordelen med en skanner som tar dobbelt så store bildeflater?
Eldre bilder som leveres til FV kommer gjerne som bilder innsatt i fotoalbum. Med en A3-skanner kan hele album legges inn i skanneren. Med dette kan man være sikre på at det ikke oppstår fysisk slitasje på verken bilder eller album.
I tillegg sier det seg selv at det er enklere å digitalisere bilder i format opp til A3.
Den "nye" skanneren har noen år på baken, og krever dermed litt spesialtilpasning før den er på nett.
Vi takker Atle K for gaven.

Finn Simonsen med en A4-skanner. Her vises tydelig at det kan by på problemer å digitalisere bilder som er limt fast i album.

tirsdag 20. oktober 2015

Internasjonalt i FotosamlingaDe kommer fra hver sin kant av Europa, men sitter nå sammen med resten av FV-gjenget på loftet til Museum Nord – Narvik og digitaliserer gamle bilder. Berhard fra Østerrike og Käbi fra Estland skal jobbe på Museum Nord i Narvik de nærmeste ni månedene, i et EU-program kalt European Voluntary Service. Det vil si, de skal ikke hver jobbe her eneste dag. Litt tid går med til skole og norskundervisning.

I sine hjemland arbeider Bernhard i barnehage mens Käbi studerer språk. Begge snakker meget godt engelsk. Plutselig har det blitt en viss «internasjonal» atmosfære på loftet sammen med gjenget fra Fotosamlingas Venner. At de i tillegg bidrar til å senke gjennomsnittsalderen betraktelig hører også med i bildet.

For øyeblikket sitter de to og digitaliserer såkalte visittkortbilder: Dette var bilder tatt for å vises frem i spesielle fotoalbum, noe som på mange måter fungerte som datidens Facebook.


torsdag 23. april 2015

Årsmøte i Fotosamlingas venner for 2014


Årsmøtet fant sted på Museum Nord - Narvik, 14. april 2015 med ca. 12 personer tilstede.
Her er et kort referat fra årsmøtet: 
  
Leder var også ordstyrer. Årsmøte lovlig satt. Det var ingen innkomne forslag.
Årsmelding ble opplest og vedtatt. En kommentar om at FV ikke bare er for Narvik men også for områdene/kommunene rundt ble kommentert og tatt til etterretning.
Valgkomiteen (Finn Simonsen) foreslo gjenvalg på hele styret. Det ble vedtatt med akklamasjon. Revisor og valgkomite ble også gjenvalgt med akklamasjon.
Etter dette består styret fortsatt av Harald Harnang (leder), Yngvar Ramstad, Harry Hjelle og Erik Kimsaas. Revisor er Henry Norvik. Valgkomite av Finn Simonsen.
Til å undertegne protokollen ble valgt Erik Kimsaas og Leif Simonsen.
Årsmøtet avsluttet.

Etter kort kaffepause hadde Harald Harnang og Lars Slettjord et foredrag med tema «Bilder for evigheten». Hvordan kan vi videreføre arven fra de gamle fotografene, ved å etterlate oss gode og interessante bilder til neste generasjon?
Møtet hevet ca. kl. 21.

Medlemmer kan få tilsendt selve årsmeldingen som Pdf. Ta kontakt hvis interesse.