tirsdag 22. mars 2011

Referat fra årsmøte i Fotosamlingas Venner 2010

Årsmøte arrangert på Museum Nord - Narvik 21.3.2011 kl 19-21.

Ingen merknader til innkalling.
Yngvar Ramstad valgt til møtedirigent.
Årsmelding gjennomgått. Det bemerkes at Terje Smedseng har deltatt "på loftet" deler av 2010. Årsmelding godkjent.
Regnskap godkjent. Regnskap ble delt ut på møtet.

Et forslag til årsmøtet om økning av kontingent falt. I stedet fremmes forslag til styret om å forsøke å få flere støttemedlemmer, søke sponsorstøtte og lignende. Kontingent beholdes (kr 100 pr. år).
Mhp. arrangementer og lignende kan det være verd å undersøke om man kan få støtte til foredrag mv. fra Folkeuniversitetet.

Valg: Terje Storjord ønsker avløsning som revisor. Henry Norvik er foreslått som ny revisor og har sagt ja. Dermed går Henry ut av styret (har vært møtende varamedlem).
Som ny møtende vara ble Erik Kimsaas valgt. Det øvrige styret ble gjenvalgt: Harald Harnang (leder), Yngvar Ramstad og Harry Hjelle.
Finn Simonsen gjenvelges som valgkomite.

Etter årsmøte viste Yngvar Ramstad en film om Senjens Nikkelverk der man blant annet tok i bruk elkraft, noen få dager senere enn verdens første elkraftverk ble satt i drift i USA av Thomas Alva Eidison. Filmen ble laget til Troms Krafts 100 års jubileum.

H :-)

tirsdag 1. mars 2011

Årsmøte
Det holdes årsmøte i Fotosamlingas Venner mandag 21. mars 2011 kl 1900 på Museum Nord - Narvik.
Det blir vanlig årsmøtesaker, pluss et lite program etterpå. Det er ikke spikret og klart ennå. Pluss kaffe og noe å bite i. Møtet er åpent for alle fotohistorisk interesserte.
Medlemmer får årsmelding og regnskap sendt som epost før møtet.