torsdag 5. november 2015

Skanning i stort format

Nylig fikk Fotosamlingas venner og Museum Nord - Narvik en A3-skanner. Giver var tidligere Kolbeinsen Foto ved Atle Kolbeinsen. Med dette kompletterer Fotosamlinga sin park av A4-skannere.
Lrs Slettjord fra Museum Nord - Narvik med den nye skanneren som blant annet kan  skanne store bilder .
Hva er så fordelen med en skanner som tar dobbelt så store bildeflater?
Eldre bilder som leveres til FV kommer gjerne som bilder innsatt i fotoalbum. Med en A3-skanner kan hele album legges inn i skanneren. Med dette kan man være sikre på at det ikke oppstår fysisk slitasje på verken bilder eller album.
I tillegg sier det seg selv at det er enklere å digitalisere bilder i format opp til A3.
Den "nye" skanneren har noen år på baken, og krever dermed litt spesialtilpasning før den er på nett.
Vi takker Atle K for gaven.

Finn Simonsen med en A4-skanner. Her vises tydelig at det kan by på problemer å digitalisere bilder som er limt fast i album.