tirsdag 31. oktober 2017

Kvalitetssikring av bilde-informasjon

"Gutta på loftet" er muligens mest kjent for å digitalisere bilder. Hver tirsdag formiddag møtes et antall spreke pensjonister opp på Museum Nord - Narvik. Men oppgavene er langt mer omfattende enn bare å overføre analoge bilder og negativer til digital form. Minst like viktig er å sikre at vi har god og korrekt informasjon om bildene.

Et fotografi øker sin verdi hvis vi vet hvem som er på bildet, hva de gjør, hvor og når bildet er tatt, sted, osv: Altså informasjon som er nyttig for de som en gang skal ta frem bildene og få noe vettig ut av dem. Det ligger allerede tusenvis av bilder i arkivet, men ikke alle bilder har informasjon, og en del bilder har også feil eller misvisende informasjon. Det er en svært viktig oppgave å kvalitetssikre at tekst og bilde hører sammen, og at vi har best mulig kunnskap om bildene.
Det er i denne sammenheng svært nyttig at jobben kan utføres av noen som har levd en stund. Med en kollektiv hukommelse på flere hundre år, og med noen oppslagsverker, besitter gjenget på loftet på museet en unik lokalhistorisk kompetanse. 

Tror du de har godt betalt for å gjøre denne jobben? Tro om igjen. De betaler til og med 100 kroner året i medlemsavgift til Fotosamlingas Venner for å få lov til å jobbe. Men kaffen holder museet :-)

En av de som for tiden kvalitetssikrer store samlinger er Erik Kimsaas (bilde over). Nå er det bilder som Haarek Dybvik har tatt som gjennomgås. Bildene ligger i en museums-intern database, der hvert bilde har et "indeks-kort" med relevant informasjon (bilde under).

Ei samling på ca 1 900 bilder er allerede gjennomgått. Nå er det nye 800 bilder som skal sjekkes - en oppgave som kan være spennende - men som nok periodevis også kan være en tålmodighetsprøve.

Dypvik  var født i 1904 og døde i 1987. Han var en selvlært Narvik-fotograf som ofte solgte bilder til aviser. Han hadde et stort kontaktnett og hadde - som alle frilansere - en egen evne til å dukke opp med kamera når det skjedde noe spennende eller noe som på en eller annen måte hadde interesse for flere. I historisk perspektiv er Haarek Dypviks bilder viktig, fordi de ofte forteller historier det som de fleste andre fotografer ikke har dokumentert.

torsdag 19. oktober 2017

Spennende tider i møte...

Fotosamlingas venner tilhører nok ikke de som vifter mest med armene. I all stillhet jobbes det iherdig på loftet på museet hver tirsdag med innlegging/korrigering av bildeinformasjon og med digitalisering av bildesamlinger. En svært viktig jobb som ellers ikke ville bli gjort.
Lars Slettjord (Museum Nord - Narvik) t.v og (relativt) nykommer på loftet, Arnulf Sørensen diskuterer skanning av negativ film.

Stort sett er det en fast gjeng som møtes, men av ulike grunner er det noen som tar kortere eller lengre pauser, og noen nye som kommer til. Sistemann i flokken er Arnulf Sørensen, et kjent fjes Vei og Park i Narvik kommune en årrekke.

Spennende
Det er spennende tider også for vår lille forening. Lars Slettjord, leder av museet gjennom en årrekke og en svært sentral person for bildesamlingen og vår aktivitet, går av med pensjon om ikke mange månedene, og vi er selvsagt spent på hvilket fokus en ny leder vil ha.
Med en kommunesammenslåing på trappene er det også et spørsmål om dette vil ha innvirkning på vårt arbeid.

Hull i samlingene
Det vil være en oppgave for museet å finne «hull» i bildesamlingen, dvs. tidsepoker som vi ikke har et bredt nok bildemateriale fra. Et slikt «hull» er bilder fra slutten av 60-tallet. Det er med andre ord ikke bare urgamle sorthvitt-bilder vi ønsker.

Idémøte
I et lite idémøte på museet nylig diskuterte vi graden av aktivitet for Fotosamlingas venner – utover gjøremålene på museet. Flere ser felles interessepunkter med Ofoten Slekts- og historielag i for eksempel åpne møter med fremvisning av bilder for å komplettere informasjon, da det gjerne i slike settinger kommer informasjon og historier lagt utover det bildene viser. Altså en vinn-vinn-situasjon. Dette gjøres flere andre steder med stor suksess.

Det ble også diskutert andre arenaer for å vise hva foreningen står for og kan tilby av tjenester, som for eksempel å ha stand på større varehus, arrangere møter og være mer aktiv på sosiale medier.
Skanner-gjenget på loftet besitter utrolig mye kunnskap og erfaring med digitalisering av bildesamlinger. Det hadde vært ønskelig at flere fikk vite om dette, slik at vi kan påta oss å digitalisere større og mindre samlinger, både i «gamle» Narvik og i den nye stor-kommunen. Selvsagt kan vi også påta oss slike oppgaver for andre, som foreninger og for næringslivet.