onsdag 28. mars 2012

Referat fra årsmøte i Fotosamlingas Venner

Årsmøte 2011, FV: Museum Nord - Narvik, onsdag 28.3 2012, kl 19-2045.
Tilstede 10 personer

Yngvar Ramstad ble valgt til ordstyrer.

Årsmelding lest opp og godkjent. Lars Slettjord kompletterte med å fortelle om antall bilder som var gjennomgått og kontrollert, samt økning av digitaliserte bilder i fotosamlinga. Mye av arbeidet er vanskelig å tallfeste, da det eksempelvis handler om å kontrollere tidligere innlagte bilder og sjekke at bildeinformasjon er korrekt. Lars konkluderte med at innsatsen til FV er uvurderlig og svært verdifull. FV utgjør en stor ressurs.
Også regnskapet ble godkjent.  (Det sendes som epostvedlegg til alle medlemmer)

Valgkomiteen foreslo gjenvalg. Valgt med akklamasjon: Leder Harald Harnang, styre: Yngvar Ramstad, Harry Hjelle og Erik Kimsaas. Revisor: Henry Norvik. Formannen fungerer som kasserer. Valgkomite: Finn Simonsen.

Årsmøte slutt.
Etter årsmøte ble det diskutert flere aktiviteter, blant annet samarbeid med Fremover, innsamling av stoff fra Facebook og generelt utlegging av bilder via Primus på Digital Museum. Også ønske om flere medlemsmøter med program kom opp, samt mer aktivt arbeid for å få inn medlemskontingent. Dette er saker styret skal ta tak i.

Etter møtet viste Harald Harnang en liten bildeserie fra en nylig avsluttet rundreise i India.
Bildet nedenfor viser Taj Mahal i Agra (Foto: Harald Harnang).

tirsdag 27. mars 2012

Stor interesse for sentrumsbilder


Det var stinn brakke da Museum Nord - Narvik, Fotosamlingas Venner og Sparebanken Narvik mandag 26.3 2012 inviterte til åpent møte i Sjømannskirka, med formål å få inn opplysninger om bilder fra Narvik sentrum i perioden 1940-1970. Her var mye lokalkunnskap samlet, som kunne gi verdifull informasjon om Forretningsbrakkene, "Belsen" og rådhuskvartalet.
Konservator Lars Slettjord var svært godt fornøyd med møtet, og hadde fått mye verdifull info både direkte og for videre bearbeiding.
Det planlegges et nytt tilsvarende møte til høsten, da med formål å få informasjon om personer og hendelser i de aller første frigjøringsdagene, med hjemkomst av polititropper, mm.

tirsdag 20. mars 2012

Vet du noe om Narvik sentrum fra 1940-70?


Har du kunnskap om forretningsbrakkene langs Kongens gata, om de tyske brakkene kalt «Belsen» nedenfor, om selve toret og rådhusområdet i perioden fra ca 1940 til ca 1970? Da er du hjertelig velkommen når Museum Nord, Narvik, i samarbeid med Fotosamlingas Venner og Sparebanken Narvik mandag 26. mars kl 1900 inviterer til åpent bildemøte på Sjømannskirka.

-Vi mangler en del viktig informasjon om dette sentrale området i vår by, og håper gjennom dette arrangementet å kunne få noe mer kunnskap, forteller konservator Lars Slettjord ved Museum Nord.
-Vi vil vise en del bilder fra dette området, ta en kopp kaffe, og så gjennomgå bilder litt grundigere og da med forhåpentligvis mange solide innspill.
Som mange vet ble store deler av Narvik sentrum bombet og brent våren 1940. Kort tid senere ble det reist brakker langs nedsiden av Kongens gate. Her kom det forretninger, dvs mange av de som var blitt brent ned tvers over gata. Også NSB, rutebilstasjonen, kiosk, og andre holdt til her.  I tillegg kom det i denne perioden også mange endringer på nordsiden av toget, der til sist Folkets Hus og litt senere Rådhuset ble reist.

-Har du kunnskap om noe av dette – eller bare er interessert i å få vite mer – så er du hjertelig velkommen til Sjømannskirka mandag kveld, sier Lars Slettjord.
Etter møtet vil Roger Bergersen informere kort om de planene som foreligger med tanke på utbygging av sentrumsområdet.

mandag 19. mars 2012

Klart for årsmøte 2011

Onsdag 28. mars kl 1900 holdes årsmøte i Fotosamlingas Venner.
Møtet er på Museum Nord, Narvik (Ofoten museum).
Det er vanlige årsmøtesaker.

Etter årsmøtet vil Harald Harnang vise bilder fra en nylig avsluttet rundreise i India. Som en intro til kveldens fotovisning, kan du lese litt om hvilket utstyr som ble brukt, og litt om det å ta reisebilder. Se: http://infotobloggen.wordpress.com/2012/03/09/gode-reisebilder/

Det serveres kaffe og en kakebit.
Vi regner med å være ferdig senest 2030.
Medlemmer får tilsendt årsmelding på epost.

Medlemskontingent
Vi er kommet tre måneder inn i 2012, og da passer det med en liten påminning om å betale medlemskontingent til FV. 100 kroner bes innbetalt til bankgiro 4520.12.63194.