tirsdag 28. mars 2017

Årsmøte 2016

Årsmøte for Fotosamlingas Venner ble holdt tirsdag 28. mars 2017 på Museum Nord i Narvik. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Hele styret ble gjenvalgt.
Etter kort kaffepause hadde Harald Harnang en liten orientering om VU-utstillingen med hans bilder i Carl Knudsen-rommet, i serien ferske fotografier. Tema: Dagen i dag er historie i morgen. Det handler om å ta vare på bilder slik at vi har noe å vise kommende slekter.

Deretter diskuterte man situasjonen i Fotosamlingas Venner i 2018. Man kom blant annet inn på ulike tiltak som å vurdere å etablere et fast fotohistorisk møtested på biblioteket for byens befolkning. Det kom også forslag om å markedsføre FV som mottak for fotosamlinger fra privatpersoner, bedrifter og foreninger.