onsdag 3. april 2013

Pengegave til Fotosamlingas Venner


Sparebanken Narvik lar det drysse over lokale lag og foreninger av bankens overskudd i 2012. Fotosamlingas Venner var en av de foreningene som mottok pengegave: 2.000 kroner kommer vel med til anskaffelse av datautstyr.

Det er Sparebanken Narviks forstanderskap som i forbindelse med godkjenning av bankens regnskap for 2012 besluttet å avsette penger som benyttes som gaver til lokale lag og foreninger.

Rundt 160 lag og foreninger er tilgodesett av banken.