torsdag 22. desember 2011

Høytidelig overrekking av "Julestjerna" til FV


Torsdag 22. desember fikk Fotosamlingas Venner offisielt overrakt "Julestjerna" fra Fremover og Sparebanken Narvik, dvs en sjekk på kr 10.000. Bakgrunnen er den innsatsen foreningen gjør for å samle inn og ta vare på vår felles bildekulturarv.
Det var et stilig og høytidelig arrangement i Studiosalen på Folkets Hus, med svært mange tilstede. Tre langbord var dekket for servering av julegrøt.
Ordfører Tor Nysæter holdt en fin tale til alle som hadde mottatt Julestjernene og alle kandidatene, med takk for den store dugnadsinnsatsen så mange gjør for fellesskapet. Sjekken ble overrakt av Fremoves adm dir og adm redaktør Line Holand (stort bilde over).
Den største og gjeveste julestjerna, pålydende 25.000 kroner, gikk til Rallarrock.
Fotosamlingas Venner takker igjen for en svært hyggelig anerkjennelse for den jobben vi gjør, og for den store pengegaven.

Til høyre diplomet FV fikk, og nedenfor bilde fra seremonien.

tirsdag 20. desember 2011

Stor aktivitet - og snart på nett igjen

Så er 2011 snart over, og skannergjengen i Fotosamlingas Venner, og foreningen som sådan, fikk mye ros fra styret for museet, da man tirsdag hadde sin årlige julelunsj på Museum Nord, Narvik. Her er også skanner-gjenget invitert, sammen med de fast ansatte.

Leif Simonsen fra styret takket på vegne av formann Arne Harald Hansen som var bortreist. Han
trakk også frem at foreningen, etter hans mening høyst fortjenestefullt, hadde fått Fremover/Narvik Sparebanks julestjerne, inklusive 10.000 kroner.

Fotosamlingas Venner begynte virksomheten oppe på loftet omlag ved skolestart i høst. Flere av de faste har i høst jobbet med egne bilder, skannet og lagt rett inn i museums-programmet Primus, sammen med all relevant informasjon om bildene. Rett fra kilden med andre ord. Noen har også jobbet med Primus, dvs hentet ut bilder fra arkiv, og plusset på med informasjon. Og atter andre har skannet, slik at oppgavene denne høsten har vært langt mer enn bare skanning. Det gjenget som befinner seg på loftet hver tirsdag representerer en enorm ressurs, ikke minst erfaringsmessig og kunnskapsmessig. Det er fint at denne kunnskapen kommer lokalsamfunnet til gode.

Desverre har nettstedet fotosamlinga.no vært nede store deler av høsten på grunn av vedlikehold og mangel på ressurser. Det jobbes nå med å få alt på plass igjen etter en total omstrukturering av innholdet. Meningen er at nettstedet skal være på lufta i løpet av januar 2012. Det er åpenbart stor interesse for nettstedet, skal vi måle ut fra alle spørsmål om når det er oppe igjen.

Bildet viser bak fra venstre webmaster Terje Storjord, Yngvar Ramstad, Finn A. Simonsen og Erik Kimsaas. Foran til venstre Hanne Thorp Larsen  og til høyre Kåre Jægervand.

lørdag 3. desember 2011

Gratulerer med Julestjerne - og 10.000 kr.


Lørdag 3.12 2011 fikk Fotosamlingas Venner i Narvik den andre "julestjerna", gitt av Sparebanken Narvik og Fremover. Litt av en gave og litt av en overraskelse! For en del av denne førjulsgaven er 10.000 blanke kroner, som kommer svært godt med for ei forening ute større inntekter, men med et stort behov for raske datamaskiner, skannere og lagringsplass.
Fra og med lørdag 26. november og tre følgende lørdager deler Sparebanken Narvik og Fremover ut "adventssjerna". Hver av de fire adventssjernene har en verdi på kr 10.000. På juleaften er gaven på 25.000 kroner.
1. desember inviterte P H Larsen og Harald Kuraas seg selv til en liten overraskelse og en kopp kaffe på Ofoten Museum, sammen med skanner-gjenget. Her meddelte de den hyggelige nyheten. Den store overrekkingen vil skje nærmere jul. De to fremhevet på møtet den store fellesinnsatsen som Fotosamlingas venner gjør for å ta vare på og tilgjengeliggjøre de verdiene som ligger i gamle bilder.
Vi takker og setter stor pris på at noen har foreslått Fotosamlingas Venner, at juryen anså vårt arbeid så verdifullt at de ville belønne oss, - og sist men ikke minst den fine pengegaven. Det var en kjempehyggelig anerkjennelse og honnør til de som hver tirsdag jobber gratis for fellesskapet, og har holdt på en årrekke med dette arbeidet.

tirsdag 22. mars 2011

Referat fra årsmøte i Fotosamlingas Venner 2010

Årsmøte arrangert på Museum Nord - Narvik 21.3.2011 kl 19-21.

Ingen merknader til innkalling.
Yngvar Ramstad valgt til møtedirigent.
Årsmelding gjennomgått. Det bemerkes at Terje Smedseng har deltatt "på loftet" deler av 2010. Årsmelding godkjent.
Regnskap godkjent. Regnskap ble delt ut på møtet.

Et forslag til årsmøtet om økning av kontingent falt. I stedet fremmes forslag til styret om å forsøke å få flere støttemedlemmer, søke sponsorstøtte og lignende. Kontingent beholdes (kr 100 pr. år).
Mhp. arrangementer og lignende kan det være verd å undersøke om man kan få støtte til foredrag mv. fra Folkeuniversitetet.

Valg: Terje Storjord ønsker avløsning som revisor. Henry Norvik er foreslått som ny revisor og har sagt ja. Dermed går Henry ut av styret (har vært møtende varamedlem).
Som ny møtende vara ble Erik Kimsaas valgt. Det øvrige styret ble gjenvalgt: Harald Harnang (leder), Yngvar Ramstad og Harry Hjelle.
Finn Simonsen gjenvelges som valgkomite.

Etter årsmøte viste Yngvar Ramstad en film om Senjens Nikkelverk der man blant annet tok i bruk elkraft, noen få dager senere enn verdens første elkraftverk ble satt i drift i USA av Thomas Alva Eidison. Filmen ble laget til Troms Krafts 100 års jubileum.

H :-)

tirsdag 1. mars 2011

Årsmøte
Det holdes årsmøte i Fotosamlingas Venner mandag 21. mars 2011 kl 1900 på Museum Nord - Narvik.
Det blir vanlig årsmøtesaker, pluss et lite program etterpå. Det er ikke spikret og klart ennå. Pluss kaffe og noe å bite i. Møtet er åpent for alle fotohistorisk interesserte.
Medlemmer får årsmelding og regnskap sendt som epost før møtet.

onsdag 19. januar 2011

Kort om Fotosamlingas Venner

Hver tirsdag formiddag er det full aktivitet "på loftet" på Museum Nord, Narvik, der et fast gjeng jobber med å digitalisere bilder og legge inn informasjon om enkeltbilder. Har du lyst å bidra? Kontakt en av styret, eller Lars Slettjord på museet.


Like viktig som å skanne bilder er å skaffe informasjon. Vår erfaring er at folk som har levd noen år, kan bidra med å legge inn opplysninger om bilder både på internett, og på museet. Avtal med Lars om du kan ha interesse for dette.

Fotosamlingas Venner er organisert som en forening, og vi er åpne for alle fotohistoriske interesserte. Medlemskontingenten er beskjedne 100 kr/år, og beløpet kan betales inn til konto 4520.12.63194. Send deretter inn melding til leder, og oppgi navn, adresse, mobiltelefon og epostadresse.
Vi forsøker å arrangere en del medlemsmøter med program i løpet av året. I tillegg holder vi kontakten med epost-nyhetsbrev i ny og ne.

FV har laget et lite hefte om skanning for museumsformål (1,6Mb), beregnet blant annet for den som ønsker å skanne selv og som vil lage bilder etter museumsstandard.
Du kan se på og kommentere bilder på www.fotosamlinga.no
Følg også med på Fotosamlingas Facebook-side.

Styre og kontaktpersoner:
Harald Harnang: harald.harnang(at)gmail.com (styreleder)
Yngvar Ramstad: yramstad(at)gmail.com
Harry S. Hjelle: har-hje(at)online.no


Fotosamlingas Venner har organisasjonsnummer 988 279 110 (Enhetsregisteret) og vi er i tillegg registrert i Frivillighetsregisteret, slik at vi kan motta spillemidler fra Grasrotandelen. Støtt oss gjerne på denne måten også!