onsdag 3. april 2013

Pengegave til Fotosamlingas Venner


Sparebanken Narvik lar det drysse over lokale lag og foreninger av bankens overskudd i 2012. Fotosamlingas Venner var en av de foreningene som mottok pengegave: 2.000 kroner kommer vel med til anskaffelse av datautstyr.

Det er Sparebanken Narviks forstanderskap som i forbindelse med godkjenning av bankens regnskap for 2012 besluttet å avsette penger som benyttes som gaver til lokale lag og foreninger.

Rundt 160 lag og foreninger er tilgodesett av banken.

tirsdag 19. mars 2013

Referat fra årsmøte i Fotosamlingas Venner for 2012

Bildetekst: Årsmøtedeltakerne under omvisning «på loftet». Foto: Harald Harnang.

Møtet ble holdt på Museum Nord – Narvik, 19. mars 2013 kl 19-21.
Tilstede 14 medlemmer.
Årsmelding 2012 og regnskap ble gjennomgått og godkjent.

Valg: Valgkomiteens forslag på gjenvalg ble godkjent med akklamasjon. Styret for 2013 består av Harald Harnang (leder), Yngvar Ramstad. Harry Hjelle og Erik Johan Kimsaas.
Valgkomite ble gjenvalgt. Revisor ikke på valg.

Etter årsmøtet ble en liten faglig diskusjon om klassifikasjon av bilder. Deretter omvisning for to nye på loftet der det faste «skannergjenget» hver tirsdag formiddag digitaliserer og skriver inn informasjon om bilder.
Hovedtema etter årsmøtet var muligheter for å få tatt dagsaktuelle bilder av god kvalitet til museet. Lars Slettjord informerte kort om ønsker for foto av eksempelvis Øyjord og butikk-interiør. Det er viktig å fotografere dagen i dag, og lagre disse musealt, slik at vi har fotodokumentasjon om noen år fra nå.

To ivrige dokumentarfotografer var invitert til årsmøtet: Jarle Jakobsen og Rolf Erik Sternang. En rekke områder og problemstillinger ble tatt opp. Vi skal diskutere videre mulig samarbeid i eget møte om kort tid. Det kan også være ønskelig å få med flere fotografer, helst av begge kjønn, i ei slik fotogruppe.

onsdag 13. mars 2013

Årsmelding og regnskap for 2012 klart

Da er styrets beretning klart, og regnskapet for året 2012 er ferdig revidert. Begge deler sendes som epost-vedlegg til alle betalende medlemmer. Hvis du ønsker å ha med disse i papirformat til årsmøtet, bes du skrive ut og ta med.

Bildetekst: Det kan være viktig å dokumentere dagsaktuelle hendelser.

Årsmøtet finner som tidligere informert sted på Museum Nord - Narvik, tirsdag 19. mars kl. 19.00.
Årsmøte avvikles etter fast prosedyre med gjennomgang av beretning og regnskap, samt valg.
Etter årsmøtet tar vi en liten diskusjon om dagsaktuell fotodokumentasjon, dvs. hva noen av oss kan gjøre i dag for å dokumentere dagen i dag for fremtiden.

Vel møtt.

tirsdag 26. februar 2013

Årsmøte 19. mars 2013

Da er det klart for årsmøte i Fotosamlingas venner tirsdag 19. mars kl 19.00 på Museum Nord, Narvik (Ofoten Museum). Etter ordinært årsmøte diskuterer vi litt om veien videre for FV og mulig etablering av ei dokumentar-fotogruppe. Lars Slettjord vil informere kort om hvor langt man er kommet i et prosjekt med formål å tilgjengeliggjøre gamle bilder på nett.

Som vanlig blir det en kopp kaffe og en kakebit. I all enkelhet.

Bildene nedenfor viser litt av aktiviteter for FVs gruppe som jobber med gamle bilder. Noen digitaliserer samlinger, mens andre jobber i Primus, der man henter frem gamle bilder og søker å gi ny informasjon om disse. Her er mye kunnskap og mye bra teknisk utstyr samlet på ett sted, på loftet til Museum Nord i Narvik.

Over, fra venstre Harry Hjelle, Lars Slettjord og Yngvar Ramstad.
Under: Erik Kimsaas. (Foto: Harald Harnang)