onsdag 5. mars 2014

God drift - og noe for seg selv!

Fotosamlingas Venner er i sannhet noe for seg selv: Ei lita forening med hovedfokus på å gjøre en aktiv jobb for og med historiske bilder til gavn for Museum Nord - Narvik.

Det sa leder for MN-Narvik, Lars Slettjord, på årsmøtet til Fotosamlingas Venner 4. mars 2014, da han etter årsmøtet orienterte litt om FV.

-Ingen av de museene jeg kjenner til har maken til dette, og FV er av uvurderlig hjelp for et museum som vårt, sa han.
(Bildetekst: Noen av de som digitaliserer og legger inn informasjon på bilder på "loftet" på Museum Nord - Narvik: Foran Ellen Julin og Harry Hjelle. Bak fra venstre Terje Smedseng, Bjørn Bogen, Finn Simonsen og Erik Kimsaas. Foto: Harald Harnang)

Årsmøte og valg
Selve årsmøtet til Fotosamlingas Venner gikk unna på et kvarter. En kort årsmelding ble godkjent, og regnskapet like så. Det ble gjenvalg på styret som dermed fortsatt består av Harald Harnang (leder), Erik Kimsaas, Harry Hjelle og Yngvar Ramstad. Revisor: Henry Norvik. Valgkomite: Finn Simonsen.


Ny 120-film-skanner
Den store og hyggelige nyheten som ble sluppet på møtet er at Fotosamlingas Venner har fått midler til innkjøp av en filmskanner som kan digitalisere 120-format-dias/negativer. Giver er Nordkraft. 
FV søkte i år om penger til blant annet dette formålet fra de såkalte Medvindmidlene, men nådde ikke opp her. Imidlertid ønsket Nordkraft å gi oss muligheten til denne spesielle anskaffelsen over de vanlige sponsormidlene. 

Museum Nord ønsker å gå i gang med å digitalisere store samlinger etter fotografene Lind, Knudsen og Andreassen, og mange av disse negativene og diasene er i 120-format. Med denne flotte gaven fra Nordkraft kan denne oppgaven løses så mye raskere og kvalitetsmessig bedre. 


Visittkortbilder
Til sist holdt Harald Harnang et foredrag om de såkalte visittkortbildene, en "farsott" som raste over store deler av Europa og USA fra 1860 til omlag 1910. Du kan lese litt mer om dette her.