tirsdag 2. januar 2018

"Nysjefen" på besøk

Andre dag i januar 2018 var "nysjefen" for Museum Nord - Narvik på besøk på museet, og hilste blant annet på lofts-gjenget. Om noen uker overtar som kjent Jon Framnes jobben etter Lars Slettjord.

Det ble tid til en liten gjennomgang av den ikke aldeles intuitive organiseringen av gamle og historiske bilder, der Narvik kommunes bildesamling står som eier av bildene, mens museet forvalter dem - og mens den frivillige foreningen Fotosamlingas Venner i en betydelig grad administrerer, tilføyer, kontrollerer og kvalitetssikrer bildesamlingen. Sånn i grove trekk. I tillegg finnes også private samlinger der fotografen eier bildene, mens museet har "driftsansvar".

Fotosamlingas Venner er etter hva vi forstår nokså unike i norsk sammenheng. Det finnes nok flere klassiske museale venneforeninger, men få/ingen med så solid sektorielt ansvar og slik kompetanse på lagring, navning og gjenfinning av bilder.

Jon fikk med seg en del utfordringer og problemstillinger, men også tips og idéer for nye områder som det kan satses på.

På bildet foran Harry Hjelle. Bak fra venstre Erik Kimsaas, Jon Framnes og til sist Lars Slettjord (Foto Harald Harnang).