onsdag 7. februar 2018

Lars blir pensjonist

Det var feiring og vemod på Museum Nord - Narvik 6. februar 2018. Konservator siden 1988, Lars Slettjord, ble skysset over i pensjonistenes rekker. Med taleføre kolleger og gjester, med gaver og blomster, ble det en begivenhet. 

Fra Fotosamlingas Venner takket vi for mange hyggelige og nyttige år "i den gode saks tjeneste". Fra FV fikk Lars overrakt (i all enkelhet) en del bilder av seg selv i ymse aktiviteter på museet, med klar melding om å henge disse opp på kjøleskapet, slik at han ville lengte tilbake - og få seg en stol sammen med "gutta på loftet" - han også.

Lykke til som travel pensjonist, Lars! 

(Foto: Harald Harnang)