mandag 28. desember 2015

Kunnskap på bok(s)

En viktig oppgave for Fotosamlingas Venner er å gjennomgå allerede digitaliserte bilder, og komplettere informasjon om bildene. Den store fordelen med å ha et antall oppegående, spreke og kunnskapsrike medlemmer – som i tillegg har levd en stund – er at de er levende leksikon i seg selv.
Svært mange bilder i samlingen til Narvik Kommune og Museum Nord – Narvik har økt sin verdi gjennom detaljinformasjon som legges til bildene.


Andre kilder?
–Vi har mye bruk av bokserien til Per Helge Berg/Fremover om hus og gater i Narvik: Gatelangs i Narvik, forteller Harry Hjelle.
-Disse bøkene er selvsagt skrevet for sitt bruk og ut fra gitte forutsetninger, men til vårt spesielle bruk vi kunne selvsagt godt tenkt oss enda mer detaljinformasjon om enkelte gårder eller gater. De er uansett en liten skattkiste for oss som er ute etter å komplettere Narviks historie.
mandag 21. desember 2015

God Jul

Da ønsker vi alle ivrige skannere og informasjonsformidlere, alle FV-medlemmer, alle museumsfolk, alle IT-folk, alle sponsorer, alle som er interessert i og opptatt av gamle bilder - og forøvrig alle snille mennesker en riktig God Jul.

torsdag 5. november 2015

Skanning i stort format

Nylig fikk Fotosamlingas venner og Museum Nord - Narvik en A3-skanner. Giver var tidligere Kolbeinsen Foto ved Atle Kolbeinsen. Med dette kompletterer Fotosamlinga sin park av A4-skannere.
Lrs Slettjord fra Museum Nord - Narvik med den nye skanneren som blant annet kan  skanne store bilder .
Hva er så fordelen med en skanner som tar dobbelt så store bildeflater?
Eldre bilder som leveres til FV kommer gjerne som bilder innsatt i fotoalbum. Med en A3-skanner kan hele album legges inn i skanneren. Med dette kan man være sikre på at det ikke oppstår fysisk slitasje på verken bilder eller album.
I tillegg sier det seg selv at det er enklere å digitalisere bilder i format opp til A3.
Den "nye" skanneren har noen år på baken, og krever dermed litt spesialtilpasning før den er på nett.
Vi takker Atle K for gaven.

Finn Simonsen med en A4-skanner. Her vises tydelig at det kan by på problemer å digitalisere bilder som er limt fast i album.

tirsdag 20. oktober 2015

Internasjonalt i FotosamlingaDe kommer fra hver sin kant av Europa, men sitter nå sammen med resten av FV-gjenget på loftet til Museum Nord – Narvik og digitaliserer gamle bilder. Berhard fra Østerrike og Käbi fra Estland skal jobbe på Museum Nord i Narvik de nærmeste ni månedene, i et EU-program kalt European Voluntary Service. Det vil si, de skal ikke hver jobbe her eneste dag. Litt tid går med til skole og norskundervisning.

I sine hjemland arbeider Bernhard i barnehage mens Käbi studerer språk. Begge snakker meget godt engelsk. Plutselig har det blitt en viss «internasjonal» atmosfære på loftet sammen med gjenget fra Fotosamlingas Venner. At de i tillegg bidrar til å senke gjennomsnittsalderen betraktelig hører også med i bildet.

For øyeblikket sitter de to og digitaliserer såkalte visittkortbilder: Dette var bilder tatt for å vises frem i spesielle fotoalbum, noe som på mange måter fungerte som datidens Facebook.


torsdag 23. april 2015

Årsmøte i Fotosamlingas venner for 2014


Årsmøtet fant sted på Museum Nord - Narvik, 14. april 2015 med ca. 12 personer tilstede.
Her er et kort referat fra årsmøtet: 
  
Leder var også ordstyrer. Årsmøte lovlig satt. Det var ingen innkomne forslag.
Årsmelding ble opplest og vedtatt. En kommentar om at FV ikke bare er for Narvik men også for områdene/kommunene rundt ble kommentert og tatt til etterretning.
Valgkomiteen (Finn Simonsen) foreslo gjenvalg på hele styret. Det ble vedtatt med akklamasjon. Revisor og valgkomite ble også gjenvalgt med akklamasjon.
Etter dette består styret fortsatt av Harald Harnang (leder), Yngvar Ramstad, Harry Hjelle og Erik Kimsaas. Revisor er Henry Norvik. Valgkomite av Finn Simonsen.
Til å undertegne protokollen ble valgt Erik Kimsaas og Leif Simonsen.
Årsmøtet avsluttet.

Etter kort kaffepause hadde Harald Harnang og Lars Slettjord et foredrag med tema «Bilder for evigheten». Hvordan kan vi videreføre arven fra de gamle fotografene, ved å etterlate oss gode og interessante bilder til neste generasjon?
Møtet hevet ca. kl. 21.

Medlemmer kan få tilsendt selve årsmeldingen som Pdf. Ta kontakt hvis interesse. 

tirsdag 21. april 2015

Fotosamlingas Venner 10 år

20. april 2005 ble Fotosamlingas Venner stiftet ved et møte på Museum Nord - Narvik, dengang Ofoten Museum. Tilstede den gang var det 30 deltakere. En måned senere ble stiftelsespapirene sendt til Brønnøysundregistrene for registrering i Enhetsregisteret.

Tirsdag 21. april 2015 ble jubileet feiret i all enkelhet under den vanlige arbeidslunsjen på museet, med en del FV-jobbere og øvrige som var innom og som arbeidet for museet. Men kake ble det. Grønn genser med 10 års-lys.

Siden starten er tusenvis av bilder digitalisert og mange bilder har blitt påført og tilført mye vedifull historie gjennom tekster som er lagt inn. Siden den gang har også maskinparken blitt kraftig oppdatert, slik at man i dag har godt utstyr for de jobbene som utføres.
Hvis du vil se en hva Fotosamlingas Venner jobber med, så ta deg tid til et lite magasin-innslag i Norge Rundt, send 17. oktober i fjor. Du finner lenke til dette litt lengre ned på siden.

Takk for jobben som er gjort, og lykke til med de neste 10 årene.

mandag 23. mars 2015

Årsmøte med "historiske bilder"

Tirsdag 14. april 2015 kl. 19.00 holder Fotosamlingas Venner årsmøte på Museum Nord - Narvik. Etter årsmøte og valg vil Harald Harnang og Lars Slettjord fortelle hvordan man kan fotografere hverdagen i dag, ta vare på bildefilene på en god nok måte - og med det sørge for at dagens bilder blir verdifull historie om noen år fra nå.Bildetekst: Slik så et bilverksted ut i februar 2011. Om 50 år fra nå kan dette muligens være svært spesielt å studere.

Dagen i dag er historie i morgen. Vi må sørge for å ta bilder også av det vanlige som skjer rundt oss daglig og gi en god beskrivelse av innholdet i bildene. Så må noen ta vare på bildefilene på en god nok måte. Bare på denne måten kan vi levere videre til neste generasjon noe av det samme som vi har fått overlatt til oss av verdifullt bildemateriale.

Mens "gårdagens" negativer og glassplater har evig liv, kreves mer for å ta vare på dagens digitale bildefiler. På "miniseminaret" etter årsmøtet vil du få informasjon om hva som skal til for at dine bilder kan få evig liv: Hvordan man tar bilder? Med hvilke kameraer (=bildebrikker)? Hva kreves av ei teknisk sett god bildefil? Hvordan kan man ved hjelp av programmet Adobe Lightroom behandle bildet og ikke minst legge inn relevant informasjon (hvem, hva og når) og keywords. Hvordan lagrer museene bildefilene?
Det er noen av temaene etter årsmøtet.