torsdag 23. april 2015

Årsmøte i Fotosamlingas venner for 2014


Årsmøtet fant sted på Museum Nord - Narvik, 14. april 2015 med ca. 12 personer tilstede.
Her er et kort referat fra årsmøtet: 
  
Leder var også ordstyrer. Årsmøte lovlig satt. Det var ingen innkomne forslag.
Årsmelding ble opplest og vedtatt. En kommentar om at FV ikke bare er for Narvik men også for områdene/kommunene rundt ble kommentert og tatt til etterretning.
Valgkomiteen (Finn Simonsen) foreslo gjenvalg på hele styret. Det ble vedtatt med akklamasjon. Revisor og valgkomite ble også gjenvalgt med akklamasjon.
Etter dette består styret fortsatt av Harald Harnang (leder), Yngvar Ramstad, Harry Hjelle og Erik Kimsaas. Revisor er Henry Norvik. Valgkomite av Finn Simonsen.
Til å undertegne protokollen ble valgt Erik Kimsaas og Leif Simonsen.
Årsmøtet avsluttet.

Etter kort kaffepause hadde Harald Harnang og Lars Slettjord et foredrag med tema «Bilder for evigheten». Hvordan kan vi videreføre arven fra de gamle fotografene, ved å etterlate oss gode og interessante bilder til neste generasjon?
Møtet hevet ca. kl. 21.

Medlemmer kan få tilsendt selve årsmeldingen som Pdf. Ta kontakt hvis interesse. 

tirsdag 21. april 2015

Fotosamlingas Venner 10 år

20. april 2005 ble Fotosamlingas Venner stiftet ved et møte på Museum Nord - Narvik, dengang Ofoten Museum. Tilstede den gang var det 30 deltakere. En måned senere ble stiftelsespapirene sendt til Brønnøysundregistrene for registrering i Enhetsregisteret.

Tirsdag 21. april 2015 ble jubileet feiret i all enkelhet under den vanlige arbeidslunsjen på museet, med en del FV-jobbere og øvrige som var innom og som arbeidet for museet. Men kake ble det. Grønn genser med 10 års-lys.

Siden starten er tusenvis av bilder digitalisert og mange bilder har blitt påført og tilført mye vedifull historie gjennom tekster som er lagt inn. Siden den gang har også maskinparken blitt kraftig oppdatert, slik at man i dag har godt utstyr for de jobbene som utføres.
Hvis du vil se en hva Fotosamlingas Venner jobber med, så ta deg tid til et lite magasin-innslag i Norge Rundt, send 17. oktober i fjor. Du finner lenke til dette litt lengre ned på siden.

Takk for jobben som er gjort, og lykke til med de neste 10 årene.