torsdag 19. oktober 2017

Spennende tider i møte...

Fotosamlingas venner tilhører nok ikke de som vifter mest med armene. I all stillhet jobbes det iherdig på loftet på museet hver tirsdag med innlegging/korrigering av bildeinformasjon og med digitalisering av bildesamlinger. En svært viktig jobb som ellers ikke ville bli gjort.
Lars Slettjord (Museum Nord - Narvik) t.v og (relativt) nykommer på loftet, Arnulf Sørensen diskuterer skanning av negativ film.

Stort sett er det en fast gjeng som møtes, men av ulike grunner er det noen som tar kortere eller lengre pauser, og noen nye som kommer til. Sistemann i flokken er Arnulf Sørensen, et kjent fjes Vei og Park i Narvik kommune en årrekke.

Spennende
Det er spennende tider også for vår lille forening. Lars Slettjord, leder av museet gjennom en årrekke og en svært sentral person for bildesamlingen og vår aktivitet, går av med pensjon om ikke mange månedene, og vi er selvsagt spent på hvilket fokus en ny leder vil ha.
Med en kommunesammenslåing på trappene er det også et spørsmål om dette vil ha innvirkning på vårt arbeid.

Hull i samlingene
Det vil være en oppgave for museet å finne «hull» i bildesamlingen, dvs. tidsepoker som vi ikke har et bredt nok bildemateriale fra. Et slikt «hull» er bilder fra slutten av 60-tallet. Det er med andre ord ikke bare urgamle sorthvitt-bilder vi ønsker.

Idémøte
I et lite idémøte på museet nylig diskuterte vi graden av aktivitet for Fotosamlingas venner – utover gjøremålene på museet. Flere ser felles interessepunkter med Ofoten Slekts- og historielag i for eksempel åpne møter med fremvisning av bilder for å komplettere informasjon, da det gjerne i slike settinger kommer informasjon og historier lagt utover det bildene viser. Altså en vinn-vinn-situasjon. Dette gjøres flere andre steder med stor suksess.

Det ble også diskutert andre arenaer for å vise hva foreningen står for og kan tilby av tjenester, som for eksempel å ha stand på større varehus, arrangere møter og være mer aktiv på sosiale medier.
Skanner-gjenget på loftet besitter utrolig mye kunnskap og erfaring med digitalisering av bildesamlinger. Det hadde vært ønskelig at flere fikk vite om dette, slik at vi kan påta oss å digitalisere større og mindre samlinger, både i «gamle» Narvik og i den nye stor-kommunen. Selvsagt kan vi også påta oss slike oppgaver for andre, som foreninger og for næringslivet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar