tirsdag 20. mars 2012

Vet du noe om Narvik sentrum fra 1940-70?


Har du kunnskap om forretningsbrakkene langs Kongens gata, om de tyske brakkene kalt «Belsen» nedenfor, om selve toret og rådhusområdet i perioden fra ca 1940 til ca 1970? Da er du hjertelig velkommen når Museum Nord, Narvik, i samarbeid med Fotosamlingas Venner og Sparebanken Narvik mandag 26. mars kl 1900 inviterer til åpent bildemøte på Sjømannskirka.

-Vi mangler en del viktig informasjon om dette sentrale området i vår by, og håper gjennom dette arrangementet å kunne få noe mer kunnskap, forteller konservator Lars Slettjord ved Museum Nord.
-Vi vil vise en del bilder fra dette området, ta en kopp kaffe, og så gjennomgå bilder litt grundigere og da med forhåpentligvis mange solide innspill.
Som mange vet ble store deler av Narvik sentrum bombet og brent våren 1940. Kort tid senere ble det reist brakker langs nedsiden av Kongens gate. Her kom det forretninger, dvs mange av de som var blitt brent ned tvers over gata. Også NSB, rutebilstasjonen, kiosk, og andre holdt til her.  I tillegg kom det i denne perioden også mange endringer på nordsiden av toget, der til sist Folkets Hus og litt senere Rådhuset ble reist.

-Har du kunnskap om noe av dette – eller bare er interessert i å få vite mer – så er du hjertelig velkommen til Sjømannskirka mandag kveld, sier Lars Slettjord.
Etter møtet vil Roger Bergersen informere kort om de planene som foreligger med tanke på utbygging av sentrumsområdet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar