onsdag 28. mars 2012

Referat fra årsmøte i Fotosamlingas Venner

Årsmøte 2011, FV: Museum Nord - Narvik, onsdag 28.3 2012, kl 19-2045.
Tilstede 10 personer

Yngvar Ramstad ble valgt til ordstyrer.

Årsmelding lest opp og godkjent. Lars Slettjord kompletterte med å fortelle om antall bilder som var gjennomgått og kontrollert, samt økning av digitaliserte bilder i fotosamlinga. Mye av arbeidet er vanskelig å tallfeste, da det eksempelvis handler om å kontrollere tidligere innlagte bilder og sjekke at bildeinformasjon er korrekt. Lars konkluderte med at innsatsen til FV er uvurderlig og svært verdifull. FV utgjør en stor ressurs.
Også regnskapet ble godkjent.  (Det sendes som epostvedlegg til alle medlemmer)

Valgkomiteen foreslo gjenvalg. Valgt med akklamasjon: Leder Harald Harnang, styre: Yngvar Ramstad, Harry Hjelle og Erik Kimsaas. Revisor: Henry Norvik. Formannen fungerer som kasserer. Valgkomite: Finn Simonsen.

Årsmøte slutt.
Etter årsmøte ble det diskutert flere aktiviteter, blant annet samarbeid med Fremover, innsamling av stoff fra Facebook og generelt utlegging av bilder via Primus på Digital Museum. Også ønske om flere medlemsmøter med program kom opp, samt mer aktivt arbeid for å få inn medlemskontingent. Dette er saker styret skal ta tak i.

Etter møtet viste Harald Harnang en liten bildeserie fra en nylig avsluttet rundreise i India.
Bildet nedenfor viser Taj Mahal i Agra (Foto: Harald Harnang).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar